Programa interdisciplinar de fotografia 2020 — 2º Semestre